{Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak ragu (dalam keimanan itu) dan mereka berjihad dengan harta benda mereka serta diri mereka pada jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar (dalam menghayati keimanan/aqidah)} (al-Hujurat : 15)

Monday, March 1, 2010

Mahasiswa Menggugat


Tragedi Kelesuan Politik Kampus

Petikan buku Politik Kampus Di Sebalik Tabir, karangan Mohd. Shuhaimi Al Maniri,hlm.25-47


Mahasiswa Menggugat

Muhammad Abu Bakar (1973) dalam bukunya "Mahasiswa Menggugat" menyatakan, "kegiatan mahasiswa sebelum akta boleh dibahagikan kepada dua, iaitu aktiviti tahun-tahun permulaan (1959-1965) dan aktiviti-aktiviti zaman peralihan".

Menurut beliau lagi, aktiviti-aktiviti tahun-tahun permulaan tidak begitu rancak. Kegiatan-kegiatan pada ketika itu hanya bertumpu kepada kegiatan sukan dan derma darah. Hanya pada tahun 1962, mereka mula mengorak langkah mendekati masyarakat dengan projek mengutip derma membina masjid dan badan-badan kebajikan.


Kekurangan aktiviti bersama masyarakat telah mendapat perhatian Naib Canselor Universiti Malaya ketika itu, Datuk Sir Alexander Oppenheim. Beliau berkata, "sekalipun usaha-usaha pelajar patut diberi pujian, saya berharap persatuan pelajar patut memikirkan soal melibatkan gerakarmya kepada kebajikan umum yang merangkumi bidang-bidang yang luas".


Gerakan mahasiswa sepatutnya dapat memainkan peranan yang besar dalam masyarakat seperti harapan Naib Canselor Universiti Malaya yang berbangsa Inggeris itu. Tetapi di peringkat awalnya keadaan gerakan mahasiswa tidak membanggakan semua pihak. Tetapi dalam pertengahan tahun 1960'an, suasana kampus menjadi lebih hangat dan tegang di mana kegiatan-kegiatan pelajar pula telah menampakkan perubahan yang besar. Isu-isu yang diperjuangkan oleh mahasiswa universiti makin bertambah dan penyertaan mereka semakh menggalakkan. Keadaan ini berterusan hingga lewat tahun-tahui 1960'an dan awal 1970'an.


Menurut Muhammad Abu Bakar, latar belakang pelajar dari keturunan elit yang menguasai universiti pada awal tahun 1960'an menyebabkan kegiatan bersama rakyat kurang. Di samping itu kesedaran politik di kalangan pelajar adalah kurang berbanding dengan pelajar-pelajar awal tahun 1970'an. Sebahagian besar mahasiswa datang ke universiti hanya untuk belajar semata-mata. Pelajar-pelajar ini tidak mempunyai cita-cita politik yang besar menyebabkan tidak lahirnya "presure group" yang efektif.

Mahasiswa Menggugat ?

Kisah perjuangan mahasiswa telah mendapat tempat dalam akhbar-akhbar luar negara. Kewujudan "Sudut Pidato" atau "Speaker Corner" pada 27hb. Mei, 1966 telah memberikan kesan yang besar dalam gerakan mahasiswa. Perisitiwa ini telah memberi erti yang besar dalam perjuangan mahasiswa Universiti Malaya kerana hampir semua demontrasi yang diadakan selepas tarikh tersebut (khususnya sebelur akta) bermula dengan perbahasan di sudut tersebut. Di "Speaker Corner mahasiswa-mahasiswa mengadakan dailog dan perbahasan mengenai sebarang masalah dengan bebas.


Selepas detik ini kegiatan mahasiswa semakin menonjol. Mereka mula membuat penentangan-penentangan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak diingini yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau kuasa-kuasa luar negara. Penentangan ini dilakukan secara terbuka, iaitu dengan mengadakan simposium, debat ataupun berdemonstrasi.


Pada 21 hb. Julai, 1966, mahasiswa mengadakan "Demonstrasi hadapan Kedutaan Amerika Syarikat" di Kuala Lumpur kerana mengutuk pengeboman ke atas Hanoi-Haiphong oleh Amerika Syarikat.Mahasiswa telah membakar patung Presiden Johnsons sebagai menyatakan kemarahan mereka kepada perbuatan Amerika.


Setelah mendapati pihak universiti tidak bersungguh-sungguh melaksanakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama pada waktu itu, Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) mengadakan Seminar Bahasa Kebangsaan pada 29 dan 30 hb.Oktober, 1966. Perjuangan mereka tidak berakhir dengan seminar itu, sebaliknya mereka mencabar Tunku Abd.Rahman ke saru rapat umum untuk membuktikan kejujurannya melaksanakan bahasa kebangsaan dalam pentadbiran beliau.


Pada bulan September 1967, PBMUM telah menganjurkan simposium yang bertajuk "Masalah Penduduk Luar Bandar" unruk membincangkan pembelaan keatas rakyat miskin dan terbiar di desa-desa. Dengan cara ini mahasiswa dapat menyampaikan mesej mereka membela penderitaan yang dialami oleh anak-anak petani, persekolahan mereka, masalah pembahagian tanah, masalah kesihatan dan sebagainya.


Keperihatinan mahasiswa membela masyarakat berterusan bilamana berlakunya peristiwa penangkapan dan pemusnahan rumah dan harta benda Hamid Tuah dan pengikutnya di Telok Gong pada bulan Oktober, 1967 oleh Kerajaan Negeri Selangor. Mahasiswa telah mengadakan pameran kehidupan Hamid Tuah, berarak dengan sepanduk dan berpiket di hadapan pejabat SUK Selangor.


Selain peristiwa-perisriwa ini, banyak lagi peristiwa-perisriwa kegiatan mahasiswa. Di antaranya demonstrasi mahasiswa menentang pencerobohan Rusia ke atas Czekoslovakia, penentangan terhadap pemerintah menyediakan sejumlah wang yang banyak membela Rahman Talib yang dituduh melakukan rasuah, demonstrasi mengutuk kerajaan Filipina yang membuat tuntutan ke atas Sabah, penglibatan mahasiswa dalam pilihanraya 1969 dan sebagainya.


Kesedaran mahasiswa ketika itu tentang peranan dan tanggungjawabnya terhadap pembangunan masyarakat dan isu-isu antarabangsa berasaskan kepada kebenaran, keadilan dan kejujuran yang semakin dominan menyebabkan kerapkali mereka dianggap menggugat kedudukan golongan tertentu di kalangan pemerintah.


Kegiatan mahasiswa berterusan dengan berbagai isu sehinggalah Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) dilaksanakan pada tahun 1971. Kelahiran AUKU adalah berpunca daripada anggapan pemerintah bahawa tanpa apa-apa sekatan ke atas kegiatan politik mahasiswa maka suasana di kampus-kampus universiti akan menjadi kucar kacir. Ini adalah berdasarkan suasana perkauman yang sedia tegang di kampus-kampus ketika itu.

Bersambung....

Mari Mengaji

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
There was an error in this gadget

Melangkah Ke Tahun Baru 2012