{Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak ragu (dalam keimanan itu) dan mereka berjihad dengan harta benda mereka serta diri mereka pada jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar (dalam menghayati keimanan/aqidah)} (al-Hujurat : 15)

Tuesday, March 9, 2010

Tragedi Kelesuan Mahasiswa : Kerajaan tidak terlibat ?


Tragedi Kelesuan Politik Kampus

Petikan buku Politik Kampus Di Sebalik Tabir, karangan Mohd. Shuhaimi Al Maniri,hlm.25-47

Dengan wujudnya AUKU juga kekuasaan mahasiswa ke atas kegiatan mereka dan lain-lain kemudahan yang diperuntukkan kepada mereka menjadi terhad. Sebelum akta, pentadbiran alat cetak, perkhidmatan bas, 'loud speaker', sudut pidato, orientasi mahasiswa baru dan sebagainya dikendalikan sendiri oleh Persatuan Mahasiswa Universiti. Tetapi sekarang tugas tersebut diambil alih oleh pihak Pentadbir Universiti dan mahasiswa dikehendaki menjadi 'pelakon tambahan' dengan berbagai syarat setelah memohon untuk melakukannya atau menyertainya.


Mahasiswa tidak lagi mempunyai kuasa terhadap kemudahan yang disediakan kepada mereka setelah HEP diwujudkan dalam pentadbiran universiti untuk menyelaras kegiatan kemahasiswaan. Sedangkan keadaan yang berlaku hari ini adalah sebaliknya di mana HEP bukan lagi bertindak sebagai "koordinator" atau penyelaras, tetap "penguasa penuh" dalam sebarang aktiviti mahasiswa.


Satu lagi kesan yang jelas terasa dalam kegiatan mahasiswa selepas akta adalah kehilangan "Sudut Pidato" yang diharamkan oleh pihal berkuasa. Selama lebih 14 tahun sudut pidato hilang dari aktivili mahasiswa. Tiba-tiba pada 1 Mac, 1989, Sudut Pidato kembali semula buat seketika ke Universiti Malaya dibawah pimpinan Syed Hussein Al-Attas yang baru dilantik sebagai Naib Canselor yang baru. Seramai 23 orang mahasiswa telah berpidato dalam sudut pidato tersebut yang dibenarkan selama sejam.


Walaubagaimanapun sudut pidato kedua yang hendak diadakan selepas itu telah tidak dibenarkan oleh HEP Universiti Malaya setelah Menteri Pendidikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersetuju dengan Sudut Pidato yang diadakan semula itu kerana terkeluar dari nilai-nilai 'kesopanan' mahasiswa. Beberapa percubaan untuk mengadakan Sudut Pidato di kampus-kampus lain selepas itu gagal mendapat kelulusan pihak HEP. Itulah Sudut Pidato yang pertama dan terakhir diadakan selepas akta.


Ramai pihak yang mempertikaikan langkah Anwar yang cuba menghalang usaha yang telah cuba dirintis kembali oleh mahasiswa Universiti Malaya itu. Alasan 'kesopanan' yang diberikan oleh beliau tidak munasabah dan telalu lemah untuk dijadikan hujah bagi menyekat program seumpama ini diteruskan kembali. Ramai yang berpendapat Anwar seharusnya insaf bahawa program sebeginilah yang telah melahirkan beliau dan rakan-rakannya sebagai pemimpin yang berkaliber hari ini. Apakah Anwar takut pemimpin-pemimpin mahasiswa selepas AUKU menyaingi kehebatannya?


Inilah tragedi mahasiswa sekarang. Mereka bukan sahaja tidak bernasib baik dan sentiasa menjadi 'cemuhan' masyarakat tetapi kegiatan mereka juga terbantut. Masyarakat sudah tidak menyanjung dan menaruh harapan yang besar kepada rnereka. Di sini dirasakan terdapat banyak masalah yang perlu diselesaikan dan menjadi inti kepada masalah yang sedang dihadapi oleh mahasiswa sekarang. Apakah kerajaan tidak turut terlibat dalam tragedi ini?


Dalam satu pandangan lain, Makmor Tumin dalam tulisannya bertajuk, "Ke arah kecemerlangan mahasiswa: HEP perlu Peka" memberikan tiga faktor utama kenapa berlaku kebekuan dalam perjuangan mahasiswa hari ini, khususnya selepas akta.

Beliau berpendapat; Pertama, mahasiswa sibuk mengejar ijazah kelas pertamanya sahaja lantas tidak mengambil pusing perkara-perkara di sekelilingnya. Pencapaian akademik dianggap sebagai suatu yang fundamental dan menyebabkan mereka hanya mahir menjawab soalan-soalan peperiksaan tetapi bisu bahkan ada yang terpinga-pinga apabila terserempak dengan persoalan-persoalan semasa. Amat kurang mahasiswa yang pergi ke perpustakaan dengan tujuan mengkaji perkara-perkara semasa melainkan dengan tujuan mengkaji perkara-perkara lain ataupun kertas-kertas kerja sahaja.

Kedua, kurang diberikan bimbingan dan tunjukajar di mana di universiti peranan besarnya dimainkan oleh pensyarah sendiri. Pepatah mengatakan, "bagaimana acuan, begitulah kuihnya". Golongan intelektual ini harus dari masa ke semasa memikir, merancang dan seterusnya melaksanakan pelbagai aktiviti untuk memastikan pelbagai aktiviti ini tidak berlaku. Pendedahan kepada dunia luar kampus haruslah diserapkan sejajar dengan kepentingan akademik itu sendiri.

Ketiga,
peraturan-peraturan bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang boleh menyekat perkembangan kematangan mahasiswa. Bahagian HEP haruslah mengkaji beberapa tindakann yang sedikit sebanyak membawa kepada kelesuan perjuangan mahasiswa. Majlis Perwakilan Pelajar jangan dijadikan majlis untuk mengiakan sahaja peraturan HEP ini.

BERsambung.....

Mari Mengaji

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails