{Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak ragu (dalam keimanan itu) dan mereka berjihad dengan harta benda mereka serta diri mereka pada jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar (dalam menghayati keimanan/aqidah)} (al-Hujurat : 15)

Sunday, March 7, 2010

Akta Universiti Punca Kelesuan Mahasiswa?


Petikan buku Politik Kampus Di Sebalik Tabir, karangan Mohd. Shuhaimi Al Maniri,hlm.25-47Akta Universiti Punca Kelesuan Mahasiswa?


Kelahiran Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) pada tahun 1971 dan diperketatkan lagi dengan pindaan pada tahun 1975 dikatakan berpunca dari kebimbangan pihak berkuasa terhadap kegiatan mahasiswa terkeluar dari garis-garis dan landasan yang dikehendaki oleh pemerintah. Perkembangan-perkembangan yang berlaku sebelum akta tersebut diadakan pada tahun 1971 jelas menunjukkan pemerintah mulai merasa bimbang terhadap tindak tanduk sesetengah pihak yang ingin menjadikan kampus universiti mengikut cita-cita perjuangan politik mereka. Malah setelah akta dilaksanakan pada tahun 1971 pun, kegiatan mahasiswa masih seperti biasa dan kadangkalanya semakin hebat.


Perkara ini diakui oleh Prof. Madya Dr.Sanusi Osman dalam ken kerjanya, "Mengapa Akta Universiti dan Kolej Universiti ditentang". Dalam kertas kerja tersebut, beliau menyatakan "penglibatan dan peranan mahasiswa penting sebagai jurubicara rakyat, imej mereka tinggi dan pengaruh mereka juga meluas dalam masyarakat. Sungguhpun begitu, kelantangan kritikan mereka terhadap dasar-dasar kerajaan, pendedahan di surat-surat khabar mengenai kecurangan dan pernyelewengan kerajaan, pendedahan terhadap pemimpin-pemimpin yang rasuah dan opurtunis yang disertai pula dengan demonstrasi di dalam dan di luar kampus menimbulkan perasaan kurang senang di kalangm elit yang memerintah".


Selama lebih kurang empat tahun ianya diperkenalkan, ternyata ia tidak berjaya menyekat pergerakan pelajar unruk bertindak dan menangani sesuatu isu yang berlaku dalam masyarakat. Ramai pengkaji politik kampus berpendapat, dua peristiwa besar telah menyebabkan akta tersebut diperketatkan lagi pada tahun 1975, iaitu peristiwa demonstrasi Tasik Utara pada bulan September, 1974 dan diikuti pula oleh demonstrasi Baling pada 1 November, 1974. Dua peristiwa menyebabkan AUKU dipinda sekali lagi pada tahun 1975.


Setelah kerajaan membuat pindaan terhadap akta tersebut kebebasan mahasiswa dianggap sudah tidak wujud lagi. Kalau sebelum akta dahulu, mahasiswa dianggap bebas untuk berpersatuan dan boleh menubuhkan apa sahaja persatuan yang dikehendaki demi kepentingan perjuangan dan kebajikan mereka. Berdasarkan kajian akademik dan perbincangan yang dilakukan dalam berbagai seminar, forum dan seumpamanya, dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa peruntukan yang dikatakan amat menyekat kebebasan mahasiswa.

Peruntukan-peruntukan dalam Seksyen 15,16,48,49,51 dan kaedah tatatertib pelajar berserta ceraian-ceraian di bawahnya jelas sekali menunjukkan bahawa ia benar-benar diadakan untuk mengongkong pergerakan mahasiswa. (Penjelasan lanjut terdapat di dalam buku Gerakan Pelajan Kepimpinan, Pengurusan dan Cabaran karya Mohd Shuhaimi Embong).


Dengan peruntukan ini mahasiswa tidak bebas lagi memperjuangkan konsep 'bersama rakyat' sepertimana yang dipelopori oleh rakan-rakan mereka sebelum akta berkuatkuasa. Mahasiswa selepas akta seolah-olah di'penjara' di kampus-kampus dengan kehidupan mereka yang tersendiri. Peruntukan 'ugutan' mental secara halus oleh pihak berkuasa boleh melemahkan pemimpin-pemimpin mahasiswa berbuat sesuatu kerana boleh ditafsirkan melanggar akta dan menjadikan mereka ragu-ragu dan bimbang sama ada apa yang dilakukannya bertentangan dengan akta ataupun tidak. Penderaan mental seperti ini sudah cukup untuk memberi kesan kepada aktiviti kemahasiswaan. Akibatnya kegiatan kemahasiswaan menjadi semakin suram dan tidak bermaya.


Jadi tidak hairanlah kalau kita melihat hari ini mahasiswa tidak selantang mahasiswa sebelum akta dahulu. Mahasiswa kini begitu pasif melihat isu-isu yang berlaku di sekeliling mereka seolah-olah seperti tiada apa-apa yang terjadi. Isu seperti pengharaman Purdah, Pindaan perlembagaan, Akta Mesin Cetak, Peristiwa Tanjung Periuk, Projek Mewah, Tragedi Memali, Isu Tuntutan Bertindih Pulau Baru Putih, Ligitan dan sebagainya, korupsi dan skandal seks di kalangan pemimpin negara, bohsia, bohjan dan lain-lain lagi tidak dipedulikan lagi oleh mahasiswa.

Bersambung...

Mari Mengaji

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails