{Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak ragu (dalam keimanan itu) dan mereka berjihad dengan harta benda mereka serta diri mereka pada jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar (dalam menghayati keimanan/aqidah)} (al-Hujurat : 15)

Friday, January 22, 2010

KULIAH SUBUH : TAFSIR AL-QURANJEMPUTAN KE KULIAH SUBUH

TEMPAT:: SURAU UniKL MICET, TABOH NANING ALOR GAJAH MELAKA

KITAB : TAFSIR AL-QURAN

TARIKH:SETIAP HARI

SEMUA DI JEMPUT HADIR
....
Kehebatan Solat Jamaah Isya’ dan Subuh

* Akhirat
* Kuliah Subuh


Setiap solat fardhu yang dikerjakan dengan berjamaah mempunyai kelebihan duapuluh tujuh derajat lebih daripada solat fardhu dikerjakan munfarid(sendirian). Lebih dari itu, apabila solat Isya’ dan Subuh dikerjakan dengan berjamaah akan dinilai oleh Allah seperti orang yang mengerjakan ibadah semalam suntuk. Dalam suatu riwayat diterangkan sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Bisyru bin Assariyyi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ‘Utsman bin Hakim, dari ‘Abdirrahman bin Abi ‘Amruu, dari Utsman bin ‘Affan, dia berkata: Rasul Allah bersabda “Barangsiapa mengerjakan solat Isya’ dengan berjamaah adalah baginya seperti mengerjakan ibadah seperdua malam, dan barangsiapa solat Isya’ dan Subuh dengan berjamaah adalah baginya seperti mengerjakan ibadah semalam suntuk”(H.R. Tirmidzi: Jilid 1, halaman 433, nombor hadistnya 221 pada baris 4-7 dalam ‘Babu ma ja-a fie fadllil ‘Isya-I wal fajri fil jama’ati)

Keterangan:


Biasanya orang dari waktu maghrib dan subuh berada di rumah setelah siang harinya bekerja ditempat bekerjanya masing-masing. Biasanya solat Dzuhur dan bahkan mungkin solat ’Asar dikerjakan di tempat bekerja atau di perjalanan.Selama tiga waktu solat Maghrib, ’Isya dan Subuh itu yang biasanya dikerjakan dengan jamaah hanyalah solat Maghrib saja. Hal ini kerena kurang mengertinya kehebatan nilai solat jamaah ’Isya dan Subuh sehingga tidak tumbuh di hati niatan yang kuat untuk solat jamaah ’Isya dan Subuh.

Sabda Nabi tersebut diatas menunjukkan kepada kita bahwa solat ’Isya dan Subuh itu apabila dikerjakan dengan berjamaah walaupun hanya dua orang, maka dinilai oleh Allah seperti orang yang mengerjakan ibadah semalam suntuk.

jadi JOM kita pakat Ramai-ramai datang ke masjid untuk solat berjamaah.....

Mari Mengaji

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails