{Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak ragu (dalam keimanan itu) dan mereka berjihad dengan harta benda mereka serta diri mereka pada jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar (dalam menghayati keimanan/aqidah)} (al-Hujurat : 15)

Thursday, April 21, 2011

Mutiara Ilmu.


Mutiara Ilmu.
"Wahai anakku, bergaullah dengan ulama dan dengarkanlah perkataan ahli hikmah kerana sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah (Ilmu) sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan yang lebat"

(Lukmanul Hakim)

"Tidak ada yang lebih utama sesudah pekerjaan fardhu selain menuntut ilmu"

(Imam Syafi'e)

"Ilmu yang ada di dalam hati laksana matahari pada tempat peredarannya dan Ilmu yang ada pada seseorang laksana mahkota bagi raja"

(Ahli Hikmah)

"Menuntut Ilmu lebih utama daripada solat sunat"

(Imam Syafi'e)

"Ilmu adalah sebaik-baik pusaka (warisan)."


(Ali bin Abi Talib)


"Orang yang tidak menyukai Ilmu, maka tidak ada kebaikan padanya"

(Imam Syafi'e)

"Aku menuntut Ilmu sehinnga aku masuk ke lubang kubur"

(Imam Hambali)

"Orang 'alim itu mulia walaupun ia kecil, sedang orang bodoh itu kecil walaupun ia tua renta. Belajarlah kamu kerana tidak seorang pun lahir dalam keadaan berilmu. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Sesungguhnya pembesar sesuatu kaum yang tidak berilmu itu kecil apabila berkumpul dalam majlis"

(Ahlus Sya'ir)

Dipetik daripada Kitab Ihfazillah Yahfazka - Karangan Dr 'Aidh Abdullah al-Qarni.

Mari Mengaji

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails